PROJEKTY

Aktualnie prowadzone projekty

  • We współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierownictwem Pani Magdaleny Popowskiej, oczyszczanie gleb z zanieczyszczeń ropopochodnych opatentowanym preparatem Bactrem, opracowanym na Uniwersytecie Warszawskim. Bactrem to bioszczepionka do oczyszczania gleby, hałd i wód podziemnych z zastosowaniem technologii bioremediacji z wykorzystaniem mikroorganizmów naturalnie występujących w środowisku i zdolnych do rozkładu wielu niebezpiecznych substancji dla ludzi i zwierząt.
  • Produkcja i zastosowanie preparatu "stymulatora wzrostu (mineralizatora)" Agrobiostim w polskim rolnictwie. Rezultaty polowe u rolników i ogrodników okazały się na tyle pozytywne, że pragniemy uruchomić jego produkcję na terenie Polski. W tej chwili, z racji braku odpowiedniej aparatury w kraju, produkcję prowadzimy w Rosji, w Moskiewskiej Akademii Nauk.
  •  We współpracy z Intytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach i SGGW wyizolowanie i oznaczenie szczepów i gatunków mikroorganizmów z gleby rizosferowej roślin rolniczych t.j. papryki i rzepaku. Identyfikacja bakterii i grzybów mikroskopowych będzie przeprowadzona metodami klasycznymi, biochemicznymi oraz molekularnymi. Dodatkowo będą wykorzystane mikroorganizmy zgromadzone w znajdującym się w Instytucie ogrodnictwa SYMBIO BANKu.
  • Doprowadzenie do zastosowania zaprojektowanego przez rosyjskich biologów a wykonywanego w Polsce przez polską firmę urządzenia do oczyszczania osadów ściekowych z metali ciężkich i wykorzystanie ich po oczyszczeniu w nawożeniu pól.
    Jednocześnie posiadamy podpisane Umowy na wprowadzanie na rynek Polski innych preparatów biologicznych związanych z produkcją rośliną i zwierzęcą np. AKTILIT.

Aktualnie na terenie SGGW testowany jest preparat do neutralizacji odorów powstających na fermach drobiu i w pomieszczeniach z produkcją zwierzęcą.