Kooperacja

W zakresie preparatów serii Aquabiostim nawiążemy bezpośrednią współprace z rolnikami, sadownikami oraz działkowcami i producentami zbóż oraz dystrybutorami preparatów dla rolnictwa, sadownictwa i ogrodnictwa.
Biopreparaty posiadają wymagane prawem polskim Atesty i Certyfikaty oraz uzyskały pozytywną opinię akredytowanych ośrodków naukowych oraz rolników podczas stosowania w uprawach warzyw, drzew i krzewów owocowych, oraz do poprawy jakości i struktury gleb na terenie Polski.

• W zakresie preparatów do biologicznej remediacji wód gruntowych i gruntów metodą in- situ terenów zanieczyszczonych ropopochodnymi. Nawiążemy współpracę z firmami prowadzącymi dotychczas remediację metodą ex-situ.

• W zakresie pozyskania kontaktów z akredytowanymi ośrodkami naukowymi dającymi możliwość rozwoju biznesu pod kontem badań nowych technologii i produktów do bioremediacji i rekultywacji gruntów oraz rozwoju rynku ekologicznych preparatów wspierających rozwój pozytywnej mikroflory gleby i stymulujących rozwój roślin. Zapraszamy biznes z innowacyjnymi pomysłami.

• W zakresie przygotowywania raportów oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, które mają znaczenie w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej. Proponujemy profesjonalne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, które pozwoli szybciej osiągnąć cel,  zaoszczędzić czas, nerwy a przy okazji pieniądze. Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw i jednostek organów administracji tj. gminy i starostwa, które stawiają na rozwój swoich małych Ojczyzn.