Preparaty BIOALT

BIOALT znajduje zastosowanie w oczyszczaniu gleb, wód, osadów

Z zastosowaniem technologii bioremediacji z wykorzystaniem mikroorganizmów naturalnie występujących w środowisku i zdolnych do rozkładu wielu niebezpiecznych substancji dla ludzi i zwierząt. Preparat jest bezpieczny dla środowiska, nie zawiera substancji toksycznych.

 

Preparaty BIOALT przeznaczone są do bioremediacji gleby, hałd, składowisk skażonych. Mogą być stosowane przy kompostowaniu, w przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz w glebie pod uprawy.

Wszystkie preparaty osadzone są na złożach biologicznych i są bezpieczne dla ludzi zwierząt i roślin. Preparaty nie wymagają okresów kwarantanny.

Preparaty posiadają wymagane atesty.