Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie realizacji prac z zakresu ochrony środowiska o różnym charakterze jesteśmy w stanie zaoferować najbardziej kompleksowe usługi.

Naszym klientom służymy także radą w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań zmniejszających koszty produkcji płodów rolnych lub podnoszących jakość wyrobów w ramach założonej plantacji.

NEUTRALIZACJA

ODORY

Neutralizacja odorów z gospodarstw hodowlanych i ferm przy użyciu biopreparatów zawierających konglomerat aktywnych mikroorganizmów.

Sprawy dotyczące uciążliwości zapachowych powodują spore emocje wśród mieszkańców i polityków. Niestety, organy administracji publicznej, do których trafiają skargi związane z odorami, bardzo często bezradnie rozkładają ręce, podkreślając, że aktualny stan prawny nie normuje zapachowej jakości powietrza oraz nie określa metod jej oceny. Błąd!

Wmawianie ludziom, że z tego powodu nie jest możliwe określenie stopnia uciążliwości zapachowej eksploatowanych instalacji, a także niektórych zabiegów prowadzonych w rolnictwie jest błędem, bowiem organy administracji publicznej mogą podejmować skuteczne działania antyodorowe.

01.

Po pierwsze organ, wydając pozwolenie, winien już na tym etapie myśleć o zobowiązywaniu podmiotu do działań, które będą w sposób znaczący ograniczały uciążliwości zapachowe.

02.

Po drugie sam podmiot zainteresowany uzyskaniem zezwolenia powinien zapoznać się z technologiami odpowiednich dezodoryzacji umożliwiającymi niwelowanie odorów z otoczenia na miejscu ich powstawania.

03.

Po trzecie każdy powinien wiedzieć, że są firmy specjalizujące się w realizacji usług badawczo pomiarowych w zakresie oznaczania stężenia zapachowego między innymi metodą olfaktometrii dynamicznej. Firmy takie wykonują akredytowane pobory i oznaczenia olfaktometryczne (pomiary odorów) jak również emisji towarzyszących im związków między innymi: H2S, NH3, które mogą być podstawą do walki z ?uciążliwym? sąsiedztwem.

Biologiczny preparat do neutralizacji odorów powstających na fermach drobiu i w pomieszczeniach z produkcją zwierzęcą został przetestowany na terenie SGGW uzyskując bardzo pozytywne wyniki. Akredytowany pomiar stężenia zapachów wykazał od 70% do 90% niwelacji uciążliwych zapachów i możliwość ich rozprzestrzeniania się.

Chroń z nami środowisko naturalne!