O nas

Spółka Bioalt Sp. z o.o. została założona w roku 2015 jako wynik wcześniejszych doświadczeń w zakresie rekultywacji gruntów i wód na terenach zdegradowanych.
Powołano ją jako Spółkę celową wyłącznie do prac związanych z rekultywacją gruntów i wód a w szczególności bioremediacją gruntów i wód skażonych pochodnymi ropy naftowej.

Doświadczenie założycieli to ponad 20 lat pracy w ochronie środowiska, produkcji preparatów w wysoko zaawansowanych laboratoriach mikrobiologii. Nie bez znaczenia jest fakt prowadzenia firm z tej branży a więc praktycznego wykorzystania w swoich firmach zasad recyklingu, rekultywacji i innych działań wprost wynikających z Ustawy o ochronie środowiska.

Posiadamy również doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych dla tych celów w programach dotyczących firm jak również jednostek samorządu terytorialnego.

Po latach prób możemy zaproponować bardzo efektywną metodę bioremediacji przy pomocy preparatów produkowanych w laboratoriach mikrobiologii z naszych szczepów i na nasze zlecenie. Biotechnologiczne metody, przez nas stosowane, oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego już sprawdziły się na polach zachodniej Syberii i Kazachstanu.

W imieniu Klienta dokonujemy wszelkich uzgodnień administracyjnych związanych z prowadzeniem prac rekultywacyjnych, naprawczych czy zapobiegawczych.

Bliżej Klienta

Wiosną 2018 roku mając na uwadze dalszy rozwój Spółki w obszarze produkcji, badań i handlu biologicznymi preparatami stymulującymi wzrost roślin i oczyszczających glebę oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników otworzyliśmy biuro na terenie województwa podlaskiego.

Adres nowego biura:

15-063 Białystok Ul. Warszawska 6 lok. 32

Kontakt: Przedstawiciel Handlowy Tel. +48 512 114 154