Fundusze

INFORMACJA O UDZIALE W PROJEKCIE

Działanie 2.3.2 – Konsorcja mikrobiologiczne stymulujące wzrost i plonowanie roślin papryki i rzepaku”

Celem projektu „Konsorcja mikrobiologiczne stymulujące wzrost i plonowanie roślin papryki i rzepaku” jest opracowanie technologii i wdrożenie do produkcji biopreparatów opartych na nowych i nieznanych dotychczas konsorcjach pożytecznych mikroorganizmów glebowych wpływających korzystnie na wzrost i plonowanie roślin papryki i rzepaku.

Nr umowy: POIR.02.02-14- 0026/17-00
Okres realizacji projektu: 1.06.2017– 30.11.2018
Wartość projektu wynosi 239 973,00 zł,
w tym wkład Funduszy Europejskich 156 080,00 zł

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl.

Do pobrania:

A) Zapytanie ofertowe
B) Informacja o wyborze wykonawcy