DR HAB. MAGDALENA POPOWSKA, PROF. UW

Pracownik Zakładu Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania z zakresu mikrobiologii, fizjologii i genetyki bakterii.

Dowiedz się więcej

PROF. ZW. DR HAB. INŻ. ALEKSANDER LISOWSKI

Działa na rzecz społeczności akademickiej i poza nią, pracując w kilkunastu komisjach uczelnianych i wydziałowych, jako członek Senatu SGGW (od 2008) i Rady Wydziału Inżynierii Produkcji (od 2000) oraz Komitetu Techniki Rolniczej Polskiej Akademii Nauk (2012-2015).

Dowiedz się więcej

DR HAB. INŻ. ADAM ŁUKSA, PROF. NADZW. UTH.

Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w Moskiewskim Instytucie Przemysłu Naftowego i Gazowego im. I.M. Gubina, na Wydziale Chemiczno-Technologicznym, specjalność: chemiczna przeróbka ropy naftowej i gazu ziemnego. Profesor, Kierownik Zakładu Produktów Naftowych i wieloletni wykładowca na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu (dawniej Politechnika Radomska). Ekspert w dziecinie bioremediacja gleb zaolejonych.

Dowiedz się więcej

PROF. DR HAB. INŻ. WIESŁAW BARABASZ

Długoletni sekretarz Stowarzyszenia Wychowanków Studiów Rolniczych UJ-WSR-AR w Krakowie, a od 2000 r. Przewodniczący tegoż Stowarzyszenia. Członek Międzyuczelnianej Komisji UJ-CMUJ-AR ds. pomocy emerytowanym docentom i profesorom.

Dowiedz się więcej

DR INŻ. ALEKSANDER KOSMYNIN, PROF. PWSOŚ

Jest konsultantem, ekspertem z zakresu ochrony środowiska oraz członkiem Stowarzyszenia Polskich Energetyków.
Prace naukowe prof. A. Kosmynina otrzymały aprobatę na polskich i zagranicznych konferencjach oraz kongresach naukowych. Jest autorem (współautorem) ponad 50 publikacji naukowych.

Dowiedz się więcej