Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie realizacji prac z zakresu ochrony środowiska o różnym charakterze jesteśmy w stanie zaoferować najbardziej kompleksowe usługi.

Naszym klientom służymy także radą w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań zmniejszających koszty produkcji płodów rolnych lub podnoszących jakość wyrobów w ramach założonej plantacji.

BACTREM

PREPARAT BACTREM

BACTREM ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE W OCZYSZCZANIU GLEB, WÓD, OSADÓW

Z zastosowaniem technologii bioremediacji z wykorzystaniem mikroorganizmów naturalnie występujących w środowisku i zdolnych do rozkładu wielu niebezpiecznych substancji dla ludzi i zwierząt. Preparat jest bezpieczny dla środowiska, nie zawiera substancji toksycznych, posiada wymagane Atesty.

BACTREM jest produktem organiczno-mineralnym zawierającym kompozycję szczepów tlenowych bakterii saprofitycznych, pożywkę oraz nośnik sprzyjające rozwojowi tych bakterii.

W skład tej kompozycji wchodzą szczepy bakterii wyselekcjonowanych z terenów zanieczyszczonych (gleby i wody) jedno- i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi, nitrozwiązkami, pestycydami, metalami ciężkimi i farmaceutykami. Szczepionka bioremediacyjna zawierająca kompozycję tych szczepów oraz zastosowanie szczepionki bioremediacyjnej zostały opatentowane.

Preparat jest bezpieczny dla środowiska, nie zawiera substancji toksycznych, posiada wymagane Atesty.

  • Polish Patent PL 219151 B1
  • European Patent EP 2788512B1
  • USA Patent US 9,012,200
  • Ukraine Patent P11868636UA

BACTREM przeznaczony jest do bioremediacji gleby, hałd, składowisk skażonych węglowodorami aromatycznymi, związkami nitrowymi, metalami ciężkimi w warunkach tlenowych i względnie beztlenowych oraz wspomagania procesów biodegradacji przy kompostowaniu, w przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz w glebie pod uprawy. Preparat osadzony na złożu biologicznym może zostać również wykorzystany do oczyszczania wód odciekowych, przemysłowych i innych.

Preparat jest bezpieczny dla środowiska, nie zawiera substancji toksycznych, posiada wymagane Atesty oraz jest produkowany i stosowany przez Firmę BACTrem Sp. z o. o. Uniwersytetu Warszawskiego, z siedzibą w Warszawie.

Chroń z nami środowisko naturalne!